Servicii Privind Durabilitatea

Despre noi

Ca pionier în integrarea durabilității în afacerile imobiliare, ne-am construit reputația pe baza experienței noastre solide în aplicarea celor mai avansate soluții pentru activele imobiliare și suntem foarte recunoscuți de partenerii și clienții noștri.

Având o abordare globală și integrată, serviciile noastre de dezvoltare durabilă acoperă întregul ciclu de viață a clădirii, oferind o gamă cuprinzătoare de soluții, de la evaluarea și atenuarea riscurilor la conceperea și implementarea celei mai bune strategii în funcție de nevoile clienților noștri.

De ce suntem noi partenerul ales?

 • Oferim o abordare globală a managementului riscurilor și rezistenței, ajutând clienții să acorde prioritate opțiunilor și să protejeze vulnerabilitățile clădirilor.
 • Lucrăm în diverse zone geografice și oferim o rețea de expertiză la nivel mondial, colaborând întotdeauna îndeaproape cu clienții noștri pentru a rezolva provocări complexe privind durabilitatea, oferind soluții pragmatice fiecărui proiect în conformitate cu agenda lor ESG.
 • Echipa noastră multidisciplinară permite clienților să își atingă obiectivele de durabilitate, reducând impactul activităților lor și asigurându-și resursele operaționale viitoare, precum și dezvăluind valoarea lor reală durabilă.

CONFORMITATEA COMERCIALĂ

CONFORMITATEA
COMERCIALĂ

Pentru clienții care au ca obiectiv asigurarea conformității și folosirea de practici eficiente pentru gestionarea riscurilor:

EVALUAREA NORMATIVĂ PRIVIND DURABILITATEA

 • Suport pentru acordarea de licențe în cadrul proiectului de dezvoltare
 • Evaluarea conformității juridice în materie de siguranță, sănătate și mediu la nivel local, național și internațional

EVALUAREA RISCURILOR PRIVIND DURABILITATEA

 • Dezvoltarea studiilor privind impactul socioeconomic
 • Întreprinderea diligenței necesare pentru a evalua lacunele în materie de siguranță, sănătate și mediu, în vederea estimării riscurilor și oportunităților
 • Efectuarea unei evaluări a riscurilor și elaborarea unui plan de atenuare pentru următoarele domenii: schimbările climatice și implicațiile financiare și tehnologice ale acestora, incendiile și riscurile privind siguranța, sănătatea și mediul
 • Elaborarea unor studii privind impactul asupra mediului

 • Faza de proiectare și de construcție
 • Faza de funcționare
 • Ambele faze

OPTIMIZAREA COSTURILOR

OPTIMIZAREA
COSTURILOR

Pentru clienții care doresc să optimizeze costurile pentru a stimula investițiile, acestea sunt serviciile pe care le oferim:

MANAGEMENTUL DEZVOLTĂRII DURABILE

 • Proiectarea durabilă a clădirilor
 • Sistem de management privind siguranța, sănătatea și mediul în timpul lucrărilor de construcție

OPTIMIZAREA RESURSELOR

 • Evaluarea performanțelor tehnice privind consumul de energie și de apă
 • Elaborarea de programe privind eficiența energetică și a apei
 • Proiectarea și implementarea sistemelor de management pentru abordarea controlului operațional
 • Elaborarea unui plan de gestionare a deșeurilor

PREVIZIUNEA DURABILITĂȚII

PREVIZIUNEA
DURABILITĂȚII

Pentru clienții care caută cele mai bune căi și instrumente pentru a-și valorifica valoarea durabilă în activele imobiliare:

STRATEGIA ESG

 • Identificarea oportunităților și provocărilor sociale și de mediu, legate în mod specific de strategia dvs. de afaceri, printr-o evaluare a caracterului semnificativ
 • Realizarea evaluării și cartografierii părților interesate și elaborarea unei strategii de angajament
 • Dezvoltarea unei strategii ESG pentru activul dvs., sau pentru portofoliul de active, pentru a vă susține strategia de afaceri

STRATEGIA PRIVIND SCHIMBAREA CLIMATICĂ

 • Elaborarea unei strategii privind schimbările climatice în vederea implementării unei clădiri cu un consum net de energie egal cu zero
 • Evaluarea amprentei de carbon
 • Elaborarea unui plan de optimizare a amprentei de carbon

STRATEGIA PRIVIND CERTIFICAREA CLĂDIRILOR

 • Obținerea de certificări pentru clădiri verzi, cum ar fi BREEAM și LEED
 • Obținerea de certificări pentru clădiri sănătoase, precum WELL
 • Obținerea de certificări pentru sistemul de management al siguranței, sănătății și mediului, cum ar fi OHSAS 18001 și ISO 14001

STANDARDUL DE REFERINȚĂ AL PORTOFOLIULUI ȘI RAPORTAREA

 • Realizați standarde de referință externe, inclusiv Evaluarea GRESB
 • Evaluați și îmbunătățiți raportarea ESG

Acreditările esențiale

 • Practicile noastre privind managementul de mediu au fost stabilite pentru prima dată în 1999 și de atunci le îmbunătățim permanent. În 2020, compania noastră a putut evita costuri de 15,1 de milioane de euro datorită implementării măsurilor de eficiență energetică, a apei și a deșeurilor.
 • Pentru dezvoltarea noilor active imobiliare de retail (inclusiv turnurile de birou), 28 de șantiere de construcții Sonae Sierra au obținut certificarea ISO 14001, 12 au obținut certificarea OHSAS 18001/ISO 45001 și 2 au obținut certificări pentru clădiri verzi (DGNB și BREEAM).
 • 12 active imobiliare de retail sunt certificate în prezent cu certificare BREEAM la utilizare.
 • Din 2005, s-au obținut 52 de certificări ISO 14001 pentru centrele comerciale operaționale, iar certificarea OHSAS 18001 a fost obținută pentru 48 de centre comerciale operaționale din 2008.
 • Din 2003, consumul nostru de apă a scăzut cu 32%, consumul nostru de energie electrică a scăzut cu 66% (din 2002), iar rata noastră de reciclare a deșeurilor a crescut (din 2002) cu 223% (42 puncte procentuale) de la 19% la 61%.

Contactaţi - Elsa Monteiro - Head of Sustainability

Elsa Monteiro Head of Sustainability


Contactaţi - Daniel Santos - Sustainability Business Development

Daniel Santos Sustainability Business Development


Doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre de Sustentabilitate?

Contactați-ne, echipa noastră vă stă la dispoziție!