Sustenabilitate

Despre noi

Sustenabilitatea fiind fundamentul abordării noastre, colaborăm în mod activ cu fiecare dintre clienții noștri, pentru a dezvolta centre comerciale și proiecte cu utilizare mixtă durabile și responsabile din punct de vedere social, cu un impact pozitiv atât asupra mediului, cât și asupra societății.
Serviciile de sustenabilitate Sonae Sierra acoperă întregul ciclu de viață al fiecărui proiect, oferind o gamă largă de soluții dezvoltatorilor, operatorilor și investitorilor din sectorul imobiliar și punând accentul pe evaluarea conformității și a riscurilor, excelența operațională și managementul reputației.

De ce suntem partenerul ideal?

 • Experiență – Echipa de sustenabilitate Sonae Sierra se bucură de o vastă experiență în dezvoltarea de soluții sustenabile, cu peste 20 de ani de activitate în domeniu și peste 50 de centre comerciale răspândite în lumea întreagă
 • Calitatea practicilor sustenabile aplicate în cadrul administrării fondurilor, precum și calitatea portofoliului nostru au fost din nou confirmate în 2017, după cum arată înalta poziție pe care o ocupăm în noua ediție a clasamentului GRESB: Locul 4 cu Sierra Fund, locul 16 cu Sierra Portugal Fund și locul 14 cu Iberia Coop, în categoria companiilor de retail necotate din Europa.
 • Cunoștințe specializate – Soluții sustenabile complete sunt implementate de-a lungul întregului lanț valoric al activității imobiliare de retail, asigurându-se aplicarea celor mai bune practici din start și propunerea unor soluții cât mai rentabile.

Servicii de sustenabilitate oferite în cadrul dezvoltării

Abordarea noastră constă în a garanta reducerea la minimum a riscurilor legate de siguranță și sănătate, precum și a impactului asupra mediului, pe toată durata executării lucrărilor de construcții și mai ales în timpul fazei operaționale ulterioare a clădirii.

Serviciile noastre:

 • Due diligence cu privire la siguranță, sănătate și mediu
 • Studii de evaluare a impactului asupra mediului
 • Strategie de sustenabilitate a activelor
 • Studii de evaluare a impactului socioeconomic
 • Achiziția echipamentelor și materialelor sustenabile
 • Plan de gestionare a deșeurilor
 • Directive pentru proiectarea sustenabilă a clădirilor
 • Certificarea clădirilor verzi (BREEAM, LEED)
 • Implementarea sistemului de management pentru construcții
 • Certificări ISO 14001 și OHSAS 18001 pentru construcții
 • Asistență în faza anterioară inaugurării centrelor comerciale
 • Evaluarea conformității legale privind siguranța, sănătatea și mediul

Servicii de sustenabilitate oferite în cadrul administrării proprietății

Abordăm exploatarea activelor imobiliare într-un mod cât mai sustenabil, monitorizând în permanență performanțele privind energia, apa, deșeurile, siguranța și sănătatea și identificând măsurile necesare pentru a spori eficiența operațională și a reduce la minim toate riscurile.

Serviciile noastre:

 • Analiza lacunelor în materie de siguranță, sănătate și mediu
 • Evaluarea conformității legale privind siguranța, sănătatea și mediul
 • Evaluarea riscurilor operaționale privind activele
 • Plan de eficiență privind apa și energia
 • Plan de acțiune pentru mediu
 • Plan de acțiune pentru siguranță și sănătate
 • Sistem de management pentru siguranță, sănătate și mediu
 • Servicii de reglare energetică
 • Certificarea clădirilor verzi (BREEAM IN-USE)
 • Certificări ISO 14001, OHSAS 18001
 • Studii comparative privind consumul de energie al chiriașilor
 • Reducerea amprentei de carbon
 • Consultare și strategie de implicare a părților interesate

Servicii de sustenabilitate oferite în cadrul administrării investițiilor

Susținem deciziile de investiții în active sau fonduri, asigurându-ne că elementele de sustenabilitate contribuie la creșterea valorii și rezilienței activelor.

Serviciile noastre:

 • Due diligence cu privire la siguranță, sănătate și mediu
 • Studii comparative privind centrele comerciale (apă și energie)
 • Strategia de sustenabilitate a activelor/portofoliului
 • Elaborarea de rapoarte privind fondurile/activele, în conformitate cu directivele INREV
 • Participarea la sondajul GRESB.

Referințe importante

 • În cadrul dezvoltării de noi centre comerciale (inclusiv turnuri de birouri), 26 de șantiere de construcții Sonae Sierra au obținut certificarea ISO 14001, iar 10 au obținut certificarea OHSAS 18001.
 • Din anul 2003 și până în prezent, consumul nostru de apă a scăzut cu 21%, pe când consumul de electricitate a scăzut cu 46% (față de 2002), iar rata de reciclare a deșeurilor a crescut cu 241% (față de 2002), atingând nivelul record de 65%.
 • Practicile noastre de gestionare ne conferă poziția de lider în materie de siguranță și sănătate, permițându-ne o creștere a performanței și o reducere cu 77% a numărului de accidente de muncă pentru milioanele de ore de lucru efectuate în cadrul dezvoltării de proiecte, din 2007 și până în prezent.
 • Stabilite pentru prima dată în 1999, practicile noastre de gestionare a mediului sunt îmbunătățite în mod constant. În 2016, compania noastră a evitat cheltuieli în valoare de 22,9 milioane de euro, datorită implementării diferitelor măsuri de eficiență privind energia, apa și deșeurile.

Contactați echipa noastră!

Elsa Monteiro Head of Sustainability


Nuno Rafael Alves Sustainability Business Development


Doriți să aflați mai multe despre serviciile noastre de sustenabilitate?

Contactați-ne, echipa noastră vă stă la dispoziție!